Kommunikationsbyrå på Österlen – 5 år

Österlen är platsen där två entreprenörer och kreatörer möttes och deras gemensamma nämnare var kommunikation. Men också behovet av frihet, ett öppet arbetsklimat, en hållbar livsstil och mod. 

Mod att våga satsa på varandra men också ett mod i att våga starta en fullservicebyrå på landsbygden. Som dessutom skulle komma att utmana de större byråerna i städerna.

Nu är det 5 år sedan jag, hemvändaren Rebecca Wallin och ur-österleningen Frida Jönsson startade Fri kommunikation, Österlen AB. Bolaget vilar stadigt på en värdegrund där de mjuka värdena tar plats på ett självklart och modern sätt. Både för oss på företaget men också för kunden i fråga. Det ska vara ett gemensamt ja från båda parter att vilja arbeta tillsammans. Att välja varandra är en förutsättning för ett lyckat samarbete.

Precis lika viktigt är det då att våga säga nej. Det är i ett nej, det finns möjlighet för att ett annat ja. Vi vill att våra kunder ska känna sig prioriterade och sedda. Därför är vi noga med att ta in rätt kund i rätt tid. Alla kunder är inte våra, helt enkelt.

Vi vill säga ja till rätt kund.

Ja, till rätt kund:

 •  behöver hjälp med att definiera varumärkets ”varför” och nå ut på rätt sätt
 •  som vill samarbeta utifrån tillit och respekt
 •  som vågar tänka långsiktigt
 •  vill lyfta det visuella uttrycket med unikt innehåll

 

Oavsett om en kund vill nå nya marknader, lansera ny web eller dra till sig fler medarbetare, är det av största vikt att kommunikation och strategi går hand i hand. Tidigt insåg vi värdet med att baka in strategi innan actions när det kommer till att nå ut. Vår styrka som fullservicebyrå är vår kapacitet och vår tillgänglighet. Med hjälp av vår affärsutvecklare/beteendevetare går vi ofta in i en spännande första fas i form av workshops för att lyssna in, lyfta på stenar, och enas runt det som kunden står i och vill åstadkomma framåt.

Det är också i den fasen som vi kommer nära och lär känna vår kund. Vi får förståelse över förutsättningar, utmaningar och önskemål för att komma vidare på ett effektivt och hållbart sätt. Vi lyssnar in, för att nå ut.

Fullservicebyrå

Är vi en reklambyrå? Ja, men med stort fokus på kommunikation och varumärkesstärkande insatser. Som fullservicebyrå är vi alltså inte nishade på ett speciellt område eller med någon specifik kompetens. Fri kommunikation är en nätverksbaserad byrå med Rebecca & Frida som ägare och med 100 % anställning, tillsammans med vårt frilansteam. Vi har all kompetens vi behöver för att möta våra kunders behov. Det är spännande och dynamisk att arbeta i team och vi är måna om att nyfikenhet, öppenhet och effektivitet alltid frodas i vårt sätt att jobba.

Saker vi gör:

 • strategiarbete i form av workshops
 • identitet och varumärkeskommunikation
 • unika bildarkiv
 • filmproduktion
 • textproduktion
 • web
 • annons och expo
 • trycksaker (kundtidning, årsredovisning mm)
 • SoMe (utbildning och operativt arbete)
 • digitala kampanjer
 • agera bollplank och pys-ventil

 

Helhet och närhet

Vi firar nu fem år och går in i 2021 med både nyfikenhet och ödmjukhet. 2020 var en resa för oss alla. Vi kan bara konstatera att det har varit ett framgångskoncept för oss att välja långsiktighet och tillit framför snabba och kortsiktiga affärer.

Läs mer om oss på @frikommunikation eller här på https://frikommunikation.se/vilka-ar-vi/