Cookie Policy

Vad är “cookies”?

Fri Kommunikation AB använder digitala spårningstekniker för att samla information om hur besökare rör sig och interagerar på våra webbplatser. Detta för att mäta hur väl webbsidan fungerar. För att kunna känna igen en besökare under besöket, och vid återkommande besök, lämnar våra webbplatser en fil “cookie”, via besökarens webbläsare. Cookies identifierar en viss webbläsare eller enhet. Genom att använda cookies kan Fri Kommunikation AB skilja besökare åt och behandla dem individuellt.

Varför använder Fri Kommunikation AB cookies?

Den besökta webbplatsen genererar anonymiserad data som Fri Kommunikation AB använder för att förbättra sina webbplats. När vi använder cookies på det sättet samlar vi inte in, eller behandlar, personuppgifter. Istället använder vi aggregerad statistik för att fatta bättre beslut. Mer specifikt: Den anonymiserade datan beskriver den allmänna aktiviteten och hur webbplatsen presterar. Den anonymiserade datan vi samlar in inkluderar:
  • Information om webbläsare och enhet.
  • Geografisk information, begränsad till stad/samhälle.
  • Användarnas beteenden på våra webbplatser, till exempel gången från hänvisande sida till landningssidan och därifrån till utgångssidan, om man skrollade vissa sidor och i så fall hur långt ner, om videor visades och hur länge, vilka länkar man klickade på.
  • Publik företagsinformation.

Från sådan här anonymiserad data kan vi mäta hur populärt vårt material är och bestämma i vilken riktning vi ska utveckla vår webbsida. Den anonyma datan delas inte med någon tredje part förutom underleverantörer som placerar och hanterar cookies, inklusive Google Analytics. Anonym data behandlas efter de krav på säkerhet och integritet gällande lagstiftning ställer.

Personuppgifter

Med besökarens tillstånd kan vi koppla ihop besökarens e-postadress och aktiviteter. Med det stödet kan Fri Kommunikation AB använda personuppgifter för att registrera vad en besökare gör under besöket. Informationen används för att kunna visa besökarna mer relevant innehåll på våra webbplatser. De personuppgifter vi använder på det sättet är till exempel:
  • E-postadress, namn och företag.
  • Viss företagsinformation.

Personuppgifter delas inte med tredje part förutom underleverantörer som placerar och hanterar cookies. All behandling av personuppgifter sker efter de krav på säkerhet och integritet gällande dataskyddslagstiftning ställer.

Hur kan jag undvika cookies?

Jag vill inte bli utsatt för cookies som behandlar anonymiserad statistik
Genom att använda webbläsarens inställningar kan du blockera cookies. Här finns länkar till information om hur man gör detta i några av de vanligaste webbläsarna:
Microsoft Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari

Cookies vi använder