Balans i Tid

Antalet människor som upplever problem kopplade till arbetslivet fortsätter att öka. Många sjukskrivningar beror på att man har för hög arbetsbelastning. I ett försök att vända trenden har det spännande företaget Balans i Tid utvecklat ett digitalt verktyg som på ett enkelt sätt ska hålla koll medarbetares upplevda arbetsbelastning. För att kunna fånga upp signalerna. I tid. Målet är sundare arbetsplatser och effektiv användning av resurser. Vi har tagit fram deras logotyp och en enkel grafisk manual men står även bakom deras bildarkiv och filmproduktion.

Tillbaka till kunder >>

Teamet bakom uppdraget
Jonathan Wallin

Vill du bygga ett starkt varumärke för framtiden?

Vi vill lyssna, kanske väljer vi varandra.
Kaffet står på!

Skicka ett mail