Högestad

Högestad är en del av Skånes största enskilda skogs- och lantbruksverksamhet och driver bland annat skogsbruk, djurhållning, naturvård, växtodling, äppelodling och de strävar efter en biologisk mångfald i levande kulturmiljöer. Tillsammans med dem har vi skapat deras grafiska identitet som en del av ett gediget varumärkesarbete där vi tagit oss an att producera ett heltäckande bildarkiv, kundmagasin, annonser och hemsida. Utöver detta har vi även skapat förpackningsdesignen för Högestads egna must.

Tillbaka till kunder >>

Teamet bakom uppdraget
Marknadsstrateg, Susanne Brannebo
Jonatan Arnlund, webbutvecklare

Vill du bygga ett starkt varumärke för framtiden?

Vi vill lyssna, kanske väljer vi varandra.
Kaffet står på!

Skicka ett mail