Mäklargården

Mäklargården kom till oss när dom var mitt i en härlig omstartsfas. Karin hade nyligen tagit över företaget och ville sätta sin prägel på allt från det visuella språket till teamkänslan på kontoret. Vi började som alltid med det strategiska arbetet där vi djupdök i vad som är själva kärnan i Mäklargården för att hitta den rätta känslan som hon ville förmedla. Det strategiska arbetet ledde fram till ett nytt visuellt språk och en brandbook som vi kunde utgå från när vi skapade deras nya hemsida och konceptet ”Låt oss leta tillsammans”, vilket i sin tur blev grunden till annonser, bildarkiv och trycksaker.
Start

Teamet bakom uppdraget