ÖKRAB

Samhällsnyttan står i centrum för Ökrab vars mål är att på bästa sätt samla in avfall och återvinningsmaterial från hushållen och verksamheterna i Simrishamns och Tomelilla kommuner. Vi är stolta över att få ha skapat deras grafiska identitet och bildspråk som ligger till grund för de annonser, kampanjer, filmer, trycksaker och nyhetsbrev som vi tagit fram för Ökrab. Lite extra stolta är vi nog över konceptet ”Varje skrutt räknas” där målet är att inspirera människor att tillsammans ta tillvara på allt vårt gemensamma matavfall. Vi har även sett över deras hemsida för att göra den ännu mer användarvänlig och lika trevlig som Ökrabs medarbetare.

Tillbaka till kunder >>

Teamet bakom uppdraget
copy och skribent Snikkelbecker
Jonathan Wallin

Vill du bygga ett starkt varumärke för framtiden?

Vi vill lyssna, kanske väljer vi varandra.
Kaffet står på!

Skicka ett mail