Scanfill

Oscar Hugoson på Scanfill vet hur man kan ta tillvara på material som redan finns och låta det som är skräp för en industri bli en värdefull råvara för en annan. Vi fick uppdraget att skapa filmen som kunde sprida budskapet. En film som förklarar hur plast kan rädda vår framtid och hur spiralekonomi skapar möjligheten för det. Som visar vilka möjligheter som kommer med ett öppet tankesätt, till skillnad från ett slutet kretslopp där en förpackning måste återvinnas till en ny förpackning. Filmproduktionen genomförde vi tillsammans med det interna teamet på Scanfill.

Filmen var bara en av alla de saker vi gjort för Scanfill, som är ett dotterbolag till Polykemi AB, vilka vi också arbetar för. Sedan 2016 har vi fungerat som en extern partner där vi tagit oss an allt från att bygga ett unikt bildarkiv och filmproduktion till webb-utveckling och strategiska riktlinjer. Och tagit ansvaret för färg och form.

Tillbaka till kunder >>

Teamet bakom uppdraget
Jonathan Wallin
Jonatan Arnlund, webbutvecklare
backend, Oskar Råhlén

Vill du bygga ett starkt varumärke för framtiden?

Vi vill lyssna, kanske väljer vi varandra.
Kaffet står på!

Skicka ett mail