Talenterna

Möjligheten att göra skillnad i människors liv. På riktigt. Att skapa hopp och samtidigt bidra till en positiv samhällsutveckling. Det var det som lockade oss att vilja hjälpa Kalle Spetz och Ammar Zakaria att skapa Talenternas identitet. För oss var uppdraget var både utvecklande och utmanande, men framförallt berörde det oss på djupet. Talenternas uttryck i text och bild arbetades fram med grafiska riktlinjer, tonalitet och bildmanér. Varumärket byggdes utifrån värderingar och visioner där film, webb, bilder, printmaterial och magasin var självklara delar men vi har även fungerat som rådgivare och hejarklack när Kalle och Ammar lärde sig sköta sina sociala medier. Att få ha varit en viktig pusselbit i Talenternas uppdrag med att hjälpa nyanlända att bli självförsörjande samtidigt som företagare hittat arbetskraft – det känns riktigt bra i magen och det känns i hjärtat. https://talenterna.se/

Teamet bakom uppdraget