The Livingroom

The Livingroom är ett ideellt projekt och en ny mötesplats för unga vuxna på Österlen, närmare bestämt i Simrishamn. Projektet ligger oss varmt om hjärtat så därför har vi hjälpt till med både logotyp och bildarkiv och även fungerat som strategiskt bollplank till människorna bakom The Livingroom utan att skicka en enda faktura. Detta är ett av våra pro bono-jobb som vi har tagit oss an för att vi ser samhällsnyttan i projektet och för att det känns riktigt bra i magen.

Teamet bakom uppdraget