YÖ Revision

När Österlenrevison kom till oss befann de sig i en fas där de behövde uppdatera både sin logotyp och sin hemsida eftersom de nyligen hade startat upp ännu ett kontor i Ystad. Av självklara anledningar behövde vi börja med att se över företagsnamnet. En kreativ process tog vid där vi i en mindre arbetsgrupp jobbade oss fram till det rätta namnet innan vår formgivare påbörjade balansgången med att ta fram en ny logotyp. Därefter fortsatte arbetet med hemsida, profilering av fastighet och bildarkiv. Vi höll även en workshop för att hjälpa dem att komma igång med sina sociala medier.

www.yorevision.se/ 

Tillbaka till kunder >>

Teamet bakom uppdraget
Fotograf, Creative Director och byråchef på Fri Kommunikation
Art director, projektledare och byråchef på Fri Kommunikation

What's your story?

Vi vill lyssna, kanske väljer vi varandra.
Vår story kan börja med en kaffe.

Skicka ett mail